Blog

Czym jest Points of You®?

Points of You®…Nazwa czerpie z angielskiego sformułowania „points of view”, co oznacza „punkty widzenia”. Nazwa nie mogła być trafniejsza. Punkty widzenia. Jest ich wiele. Tyle, ile nas. Tak wiele, jak wiele perspektyw zechcemy przyjąć. Na każde wydarzenie z naszego życia, zagadnienia, wyzwanie, sprawę z życia zawodowego i osobistego możemy spojrzeć z różnych perspektyw. Jak często jednak to robisz? Zastanawiasz się, jak widzą sytuację inne osoby w nią zaangażowane? Przyglądasz się swoim emocjom, reakcjom, myślom? Points of You, punkty Ciebie, Twoje perspektywy…Zachęca do wypracowania nawyku przyglądania się z różnych perspektyw, do odnajdywania w sobie punktów widzenia innych. Uczy otwartości na ludzi i pozwala odkryć ogromną wartość perspektywy, którą dzielą się z nami.

Points of You®…Narzędzie doskonale sprawdzające się w rozwoju osobistym i biznesie. Skoro pozwala pracować na odmiennych perspektywach, różnych punktach widzenia będzie efektywnym narzędziem w coachingu indywidualnym pozwalając na:
– wizualizację celu, wzbogacając go o dotąd nieuświadomione pragnienia, marzenia, potrzeby,
– dogłębną analizę rzeczywistości i odpowiedź na pytanie „jak naprawdę teraz jest”,
– poszukiwanie możliwych rozwiązań nie tylko tych racjonalnych, ale także kreatywnych, twórczych, odważnych, w pierwszym momencie niewyobrażalnych.
Skoro uczy otwartości i pozwala odkryć ogromną wartość perspektywy, którą dzielą się z nami inni sprawdzi się w:
– pracy nad relacją dwojga lub większej ilości osób,
– w pracy z zespołem nastawionej na:
(1) jego integrację,
(2) której celem jest generowanie nowych, kreatywnych sposobów pracy lub rewizja funkcjonujących metod i zasad,
(3) rozwiązywanie spraw problematycznych i konfliktowych.

Points of You®…Wprowadza nowatorską metodę pracy z drugim człowiekiem. Narzędzie to zestaw kart – zdjęć, które są niejednoznaczne i nieoczywiste, trudne do interpretacji. To także inspirujące historie, z której każdy bierze to, co jest dla niego ważne, potrzebne w tym momencie. Metoda pracy opiera się na konstrukcji naszego mózgu. Zazwyczaj posługujemy się lewą racjonalną jego stroną. To dzięki niej analizujemy i ubieramy nasze życie w schematy, którymi najczęściej się posługujemy i według których postępujemy. Points of You® włącza obrazy – zdjęcia, uruchamia kreatywną, twórczą prawą stronę mózgu. Zadajemy zatem pytanie do racjonalnej lewej strony, ale to właśnie twórcza prawa, inspirowana obrazem generuje dla nas rozwiązania, które nie pojawiłyby się – lewa strona nie wypuściłaby nas ze schematów myślenia. Inspirujące historie to nic innego niż bajki dla dorosłych, które wspaniale sprawdzają się w komunikowaniu trudnych, niewygodnych tematów pozwalając na ich dowolną interpretację. Praca z obrazem i z metaforą należy do jednej z najbardziej ekologicznych spośród metod pracy nad rozwojem osobistym. Nie musisz mówić co myślisz, co czujesz – opisz to obrazem, użyj historii. Wszystko, co przyjdzie do Ciebie podczas pracy z obrazem i metaforą jest Twoją odpowiedzią, na Twoje pytanie, czasami nawet to niezadane, ale niewątpliwe na tyle ważne, aby zająć się nim niezwłocznie.

Komentarze (0)

Wyślij komentarz

© Copyright 2017 - Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych