Blog

Słownik coaching #5 – Cel

Zapytany o to, czy stawiasz sobie cele odrzekniesz – oczywiście! A czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy ten cel to rzeczywiście cel? Może jest to zamierzenie, marzenie, pragnienie? Sprawdźmy to! Bo dobrze ustalony cel jest prostą informacją czego chcesz, po czym poznasz, że to masz i do kiedy ma się to wydarzyć. To także coś atrakcyjnego, na myśl o czym od razu poprawia Ci się samopoczucie, a przy tym coś, co jest na wyciągnięcie ręki, a w więc jest możliwe do realizacji. A skoro tak właśnie wygląda cel, to stanowi jasną wskazówkę dla Ciebie, jest konkretnym oczekiwanym rezultatem, punktem odniesienia, do którego trzeba dotrzeć w ustalonym czasie. Cel zatem mobilizuje do działania i cieszy swoją perspektywą. Przestaje być rozmyty i nieokreślony, umiejscowiony w sferze marzeń. Staje się adresatem planu działania, który da się rozłożyć na etapy, a te na drobne zadania, które możesz realizować nawet każdego dnia.

Zapisz swój cel. Teraz. (Jeżeli wydrukujesz sobie treść tego wpisu, będziesz miał przestrzeń na to, aby zapisać swój cel tutaj…;) )

 

Przyjrzyjmy się Twojemu celowi.

Pytanie 1: Spójrz na swój cel. Czy jest on prosty i jasny dla Ciebie?

Warto, aby to, co stanowi Twój cel było możliwie najprościej ujęte. Komplikowanie swoich zamierzeń może stanowić pierwszą barierę do ich realizacji. To ma być dla Ciebie prosty komunikat.

Pytanie 2: Czy Twój cel jest pozytywnie sformułowany?

Unikaj negacji i słowa „nie”. Ujmij cel odpowiadając na pytanie – czego chcesz?

Pytanie 3: Po czym poznasz, że zrealizowałeś swój cel?

Ważne, aby realizację celu umieć określić zerojedynkowo. „Chcę zgubić 10 kg. do końca tego roku.” Ten cel jest jasny. Schudnę 5 kg. – cel nie został osiągnięty. Schudnę 12 kg. – cel został zrealizowany. Poszukaj zatem takiej miary, która da Ci jednoznaczną odpowiedź, czy cel osiągnąłeś. Jeżeli Twój cel trudno zwymiarować proponuję użycie skali i określenie na ile w skali od 0 do 10 (np. 8) osiągnięty rezultat będzie oznaczał realizację celu i co dokładnie powinno się wydarzyć, pojawić w Twoim życiu, co chcesz zdobyć, jak chcesz się czuć przy rezultacie na poziomie 8. W ten opisowy sposób również możesz zwymiarować swój cel.

Pytanie 4: Jak oceniasz atrakcyjność tego celu?

Jeżeli Twój cel nie jest dla Ciebie atrakcyjny możesz nie podjąć się jego realizacji. A nawet jeżeli podejmiesz świadomą decyzję o dążeniu do niego możesz go nieświadomie sabotować, bo perspektywa osiągnięcia tego, co planujesz nie łączy się z radością, oczekiwaniem, atrakcyjnymi dla Ciebie następstwami.  Dbając o atrakcyjność Twojego celu warto zwrócić uwagę na jego ważność dla Ciebie.

Pytanie 5: Na ile w skali od 0 do 10 oceniasz ważność realizacji tego celu?

Jeżeli Twoja ocena nie będzie wyższa niż 8 cel ten nie leży w sferze Twojego zainteresowania. Poszukaj zatem takiego celu, którego realizacja ma dla Ciebie znaczenie, bo tylko takiego z pełnym zaangażowaniem się podejmiesz.

Pytanie 6: Co ważnego da Ci realizacja tego celu?

Warto połączyć realizację celu z tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Co ważniejszego zyskasz, gdy osiągniesz ten cel? Poszukaj wszystkich ważnych następstw realizacji Twojego celu. To pomoże Ci mocniej zadbać o motywację do działania.

Pytanie 7: Na ile realizacja Twojego celu jest realna?

Warto wysoko stawiać sobie poprzeczkę, ale zadbaj o to, by cel był dla Ciebie możliwy do realizacji. Jeżeli będziesz czuł, że cel jest nierealny nie będziesz podejmował działań by się o tym przekonać. Zawczasu uznasz, że wszelkie nie mają większego sensu. I tym samym skazujesz się na porażkę.

Pytanie 8: Do kiedy chcesz swój cel osiągnąć?

„Cel to marzenie z określoną datą realizacji”. Znasz to powiedzenie? Ustal zatem do kiedy chcesz zrealizować swój cel. To zmotywuje Cię do działania i zdopinguje do ustalenia działań. Unikniesz także ciągłego odkładania w czasie realizacji swoich zamierzeń. Przecież właśnie po to wyznaczasz sobie cele – żeby je realizować!

Po odpowiedzi na powyższe pytania raz jeszcze spójrz na swój zapisany cel. Jeżeli czujesz, że chcesz go zmodyfikować zrób to teraz i zapisz go raz jeszcze.

 

A teraz zabierz swój cel i połóż, zawieś lub przepisz w miejsce, na które będziesz często patrzył. I przejdź do działania! Cel sam rzadko się realizuje. Częściej wymaga zaangażowania z naszej strony. Ale ma to swoje dobre strony :). Sukces smakuje dużo bardziej, gdy stoi za nim nasz osobisty wysiłek. Powodzenia!

Komentarze (0)

Wyślij komentarz

© Copyright 2017 - Instytut Rozwoju Umiejętności Biznesowych